همكار محترم شرایط ابطال و استرداد بلیط در مسير اصفهان مشهد اصفهان
هواپيمايي كاسپين به شرح زیر اعلام می گردد :


- درکلاس های نرخی ( از مبلغ 3400000 ريال تا مبلغ 6950000 ريال و بالاتر )
تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد از بهای بلیط
و پس ازآن کسر 50درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد

 

- درکلاس نرخی M , O: ( مبلغ 3300000-3100000 ريال )
تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد از بهای بلیط
و پس ازآن کسر 70درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد


- در کلاس های نرخی: ( از مبلغ 2200000 ريال تا 3100000 ريال )
تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط
و پس ازآن کسر 80درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد


- در کلاس های نرخی: ( از مبلغ 2150000 ريال و كمتر )
در صورت انصراف از سفر ، بلیط غیر قابل استرداد می باشد.

 

قابل توجه آژانس ها و مسافرین محترم :

جهت استرداد تورهای چارتری متعلق به آژانس مبالغ جریمه ذیل محاسبه می شود:

1- از زمان ثبت نام تا ساعت 12 پنج روز قبل از حرکت 10% خسارت

2- تا ساعت 12 سه روز قبل از حرکت 20% خسارت

3- 24 ساعت قبل از حرکت 50%  خسارت

4- روز حرکت در صورت کنسلی ، 100%خسارت محاسبه می گردد